Opravy Hamousova statku 1992–2016

Hamousův statek ve Zbečně čp. 22 a jeho rekonstrukce 1992–2016

1992

Odkoupení stavení od p. Václava Barchánka, vyklizení stavení

1993

Provedení stavebně-historického průzkumu – Ing. arch. Jiří Škabrada a Martin Ebl

1994

Statické posouzení stavby, před jejím zpřístupněním veřejnosti – Ing. Vít Mlázovský, expozice Vanda Jiříkovská

1995

Provedení statického zajištění krovu samonosnou konstrukcí a opravy podlahy ve vrchní komoře – Ing. Vít Mlázovský

Otevření statku pro veřejnost 1. července 1995

1996

 • vznikla brožura o Hamousově statku
 • začátek stavby chlebové pece – Ing. Petr Volf
 • tesařská oprava stropních trámů a krokví nad výměnkem a jeho kuchyňkou – Ing. Vít Mlázovský
 • navrácení stropu výměnku, provedeno hliněnou mazaninou na stávající půlkuláče – Luboš Vokoun

1997

 • stavba chlebové pece – Ing. Petr Volf
 • 1. šafářův dvoreček
 • výměna štítového trámu směrem ke škole a oprava sloupků a bedněného štítu – Ing. Vít Mlázovský

1998

 • dokončení opravy bednění štítu
 • transfer špýcharu z Bratronic čp. 10 na Kladensku – Ing. Vít Mlázovský
 • oprava stropních trámů a krokví nad vrchní komorou směrem k silnici, nový záklop z půlkuláčů, nové vstupní dveře a schody na půdu – Ing. Vít Mlázovský
 • opláštění chlebové pece a její dokončení – Ing. Petr Volf

1999

 • první pečení chleba v peci 23. 4. 1999
 • oprava spodních stěnových trámů v malé světnici, výměna dvou oken a vstupních dveří do dvora – Ing. Vít Mlázovský

2000

 • žádné opravy
 • oslava pěti let od zpřístupnění veřejnosti

2001

 • přeložka nízkého napětí před statkem do země, reklamace záklopu nad vrchní komorou, směrem k silnici – Ing. Vít Mlázovský

2002

žádné opravy, povodeň 100letá voda

2003

žádné opravy, oslava 1000 let obce Zbečno

2004

 • objemová studie využití Hamousova statku ve Zbečně – Ing. Petr Dostál
 • natáčení Johanky z Arcu s Lucií Vondráčkovou

2005

oprava obou komínů – Karel Breník

2006

 • nová vjezdová vrata v jižním štítě – Jan Kolář
 • stavba kachlových kamen ve velké světnici – Ing. Petr Volf
 • stavba opěrné zdi ve dvoře – Karel Breník
 • oprava stropních trámů i krokví nad malou světnicí a výměna štítového trámu v jižní části za nový – Vladimír Georgiadis

2007

 • pokračování opravy nad malou světnicí a bednění štítu – Vladimír Georgiadis
 • nová podlaha v malé světnici – Karel Breník
 • přeložení střechy na přístřešku a na pilířové kolně – Karel Breník
 • oprava hliněného stropu v malé světnici – Luboš Vokoun

2008

 • demontáž podlahy ve velké světnici – Karel Breník
 • provedení archeologického průzkumu ve velké světnici i v průjezdu v jižní části domu – Mgr. Zdeněk Neustupný a Mgr. Jan Kypta
 • DVD o Hamousově statku – Tomáš a Milan Bednaříkovi
 • oprava části mlatu na půdě – p. Vlček

2009

 • provedení výkopu pro drenáž ve dvoře a archeologický průzkum – Mgr. Zdeněk Neustupný a Mgr. Jan Kypta
 • stavba přeneseného špýcharu v zadní části dvora a montáž nové vstupní branky do dvora spolu s opravou rohu plotu směrem ke škole – Fajstavr

2010

 • dokončení špýcharu – Fajstavr
 • dokončení drenáže – Luboš Vokoun
 • dřevomorka pod podlahou v malé světnici – demontáž Jiří Fribert a Luboš Vokoun
 • archeologický průzkum v malé světnici – Mgr. Zdeněk Neustupný a Mgr. Jan Kypta

2011

odbagrování svahu nad špýcharem a přípravy na zhotovení nového oplocení – Lanostav

2012

žádné opravy, natáčení norské pohádky Putování za hvězdou

2013

 • oprava spodního trámu stěny v malé světnici, zhotovení odvětrání pod podlahou v malé světnici a nová fošnová podlaha i dlažba v malé světnici – Lanostav
 • nový plot nad špýcharem – Lanostav
 • nové dřevěné okapy ve dvoře u malé světnice – Jan Kolář
 • ořezání lip před statkem – Jiří Krupička

2014

 • montáž dřevěného svodu – Jaroslav Prošek
 • ošetření statku chemií – Luboš Vokoun
 • oprava části dlažby ve velké světnici – Ing. Petr Volf a Luboš Vokoun
 • oprava odvětrání ze sklepa i spodní komory a stavba opěrné zdi za špýcharem – Lanostav
 • natáčení dánské pohádky Dina, dcera jasnovidky

2015

 • natáčení závěrečné práce – pohádka Rusové
 • oprava zdiva v levé boční stěně staré stodoly, stavba opěrné zdi v pravé boční stěně stodoly, mezi pilíři – Lanostav
 • oprava chlebové pece – Ing. Petr Volf
 • nová cihlová futra u konírny – Alan Breník

2016

 • provedení přípojky elektřiny do hlavní budovy – p. Trnobranský
 • pořízení pokladního systému – centralizace přes počítač a internet

.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Luboš Vokoun

 • pracovník vztahů k veřejnosti
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 980 456
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Křivoklát
22/, Zbečno 22 27024